LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

Đăng lúc: 08:32:29 25/03/2021 (GMT+7)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI  
       
       
LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU
       
THỨ SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
2 THẦY THẾ THẦY HÙNG  
3 THẦY HÙNG CÔ XUYẾN  
4 CÔ XUYẾN THẦY HÙNG  
5 THẦY HÙNG CÔ XUYẾN  
6 CÔ XUYẾN THẦY THẾ  
7 THẦY THẾ THẦY THẾ  
       
Lưu ý:        
- Buổi sáng trực chính làm việc từ 7 giờ, còn lại từ 7 giờ 30 
- Buổi chiều trực chính làm việc từ 13 giờ 45, còn lại từ 14 giờ 
    Cho đến khi hết giờ làm việc 10 phút  
       
 

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?