TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật các sự kiện và thông tin mới nhất về chương trình học và hoạt động ngoại khóa của học sinh

Kế hoạch tháng 12 năm 2022
Kế hoạch tháng 12 năm 2022

Kế hoạch tháng 12 năm 2022

Kế hoạch tháng 11 năm 2022
Kế hoạch tháng 11 năm 2022

Kế hoạch tháng 11 năm 2022

KẾT THÚC HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN:  THPT NGUYỄN TRÃI NHẤT TOÀN ĐOÀN!
KẾT THÚC HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN: THPT NGUYỄN TRÃI NHẤT...

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Khỏe...

NỘI SAN HỌC ĐƯỜNG

Tạp chí nội bộ cập nhật hầu hết các hoạt động sinh hoạt tại trường và được phát hành vào mỗi quý của năm học.

VIDEO CỦA TRƯỜNG

Múa: Son

Múa: Tát nước đầu đình. Biểu diễn: Tốp múa 12 (2018-2021)

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh đoàn công tác Chia khó vùng cao tại THPT Thạch Thành 4 ngày 25/6/2020

Lễ Khai giảng năm học 2020-2021