Kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2022

Đăng lúc: 07:58:16 06/01/2022 (GMT+7)

            
          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 
KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2022
 
Ngày
Thứ
Nội dung công việc
Phụ trách
Thời gian
01/01
7
 
 
 
02/01
CN
 
 
 
03/01
2
Thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”
Bí thư CĐ học sinh
Tiết 1
04/01
3
Phát thanh tuyên truyền COVID 19
 Huy A2
8h50- 9h00
05/01
4
 
 
 
06/01
5
 
 
 
07/01
6
 
 
 
08/01
7
Thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”
 
Bí thư CĐ học sinh K10; K11
Tiết 5
09/01
CN
 
 
 
10/01
2
Thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”
 
 
Bí thư CĐ học sinh
Tiết 1
11/01
3
Phát thanh tuyên truyền COVID 19
 Huy A2
8h50- 9h00
12/01
4
 
 
 
13/01
5
 
 
 
14/01
6
 
 
 
15/01
7
Thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”
 
 
Bí thư CĐ học sinh K10; K11
Tiết5
16/01
CN
Lao động cộng sản tại NTLS Hàm rồng
 
 
17/01
2
Bình xét thanh niên ưu tú học đối tượng Đoàn đợt 2
Bí thư CĐ học sinh
Tiết1
18/01
3
Chi đoàn nạp danh sách thanh niên ưu tú học đối tượng Đoàn đợt 2
Bí thư CĐ học sinh
Sau tiết 2
19/01
4
 
 
 
20/01
5
 
 
 
21/01
6
 
 
 
22/01
7
 
 
 
23/01
CN
 
 
 
24/01
2
Họp BCH Đoàn mở rộng( BCH Đoàn và tất cả 25 bí thư chi đoàn học sinh)
BT 25 chi đoàn HS và BCH Đoàn trường
Tiết 1
25/01
3
Phát thanh tuyên truyền COVID 19, an toàn trong Tết nguyên đán.
 
 
                                                                                                                           
BCH ĐOÀN TRƯỜNG
           BÍ THƯ
    
 
 
     Lưu Thị Thắng

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?