Kế hoạch hoạt động ĐTN tháng 3 năm 2022

Đăng lúc: 08:39:42 04/03/2022 (GMT+7)

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022
Ngày
Thứ
Nội dung công việc
Phụ trách
Thời gian
01/3
3
Phát thanh về phòng chống Covid 19; về ĐH Đoàn các cấp
 
 
02/3
4
 
 
 
03/3
5
ÔN LUYỆN ÂM VANG XỨ THANH
 
 
04/3
6
 
 
 
 
05/3
7
 
 
 
06/3
CN
 
 
 
07/3
2
Phát thanh chào mừng ngày QTPN 08/3
 
 
08/3
3
Bí thư các chi đoàn học sinh khối 10 hoàn thiện sổ đoàn viên tại văn phòng đoàn trường
Đ/C Thắng,
14h30
09/3
4
 
 
 
10/3
5
 
 
 
11/3
6
ÔN LUYỆN ÂM VANG XỨ THANH
 
 
12/3
7
 
 
 
13/3
CN
 
 
 
14/3
2
Bình xét kết nạp Đoàn đợt 2 tại các chi đoàn
BT các chi đoàn học sinh
Tiết 1
15/3
3
Bí thư các chi đoàn học sinh khối 11 hoàn thiện sổ đoàn viên tại văn phòng đoàn trường
Đ/C Thắng,
14h30
16/3
4
 
 
 
17/3
5
 
 
 
18/3
6
 
 
 
19/3
7
THI ÂM VANG XỨ THANH
 
 
20/3
CN
 
 
 
21/3
2
Phát thanh chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
 
 
 
22/3
3
 
 
 
 
 
26/3
7
 
Kết nạp Đoàn đợt 2 năm học 2021- 2022
 
 
BCH Đoàn trường; BT các chi đoàn
 
 
14h30
 
 
27/3
CN
 
 
 
28/3
2
 
 
 
29/3
3
Bí thư các chi đoàn học sinh khối 12 hoàn thiện sổ đoàn viên tại văn phòng đoàn trường
Đ/C Thắng,
14h30
31/3
5
 
 
 
 
BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?