Giới thiệu về hoạt động của Cựu Giáo chức

Đăng lúc: 07:56:28 09/04/2022 (GMT+7)

 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
HỘI GIÁO CHỨC                                  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                   
 
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ CHI TIÊU
CỦA HỘI GIÁO CHỨC NĂM 2022
 
I. Về Tổ chức:
1. BCH Hội Giáo chức TT + Ntr gồm 4 Uỷ viên đã được phân công như sau:
1.1. Ông Nguyễn Duy Quang: Chủ tịch hội – Phụ trách chung + Khu vực phía Nam
1.2. Ông Đặng Quốc Cường: P.Chủ tịch – Phụ trách tài chính + Khu vực phía Tây.
1.3. Ông Lê Hải Đăng: Ủy viên – Phụ trách khu vực phía Bắc.
1.4. Bà Mai Thị Hạnh: Ủy viên – Thư ký, Thủ quỹ + Phụ trách Khu vực phía Đông
2. Số Hội viên trong Hội tính đến 01/01/2022 là 21 người đang tham gia sinh hoạt. 
3. Việc phát triển Hội viên là không hạn chế CB, GV về hưu có nguyện vọng thì được vào Hội.
4. Về Sinh hoạt của Hội.
          - BCH Hội họp 6 tháng 1 lần
          - Hàng năm Hội tổ chức Hội nghị toàn thể 2 lần.
                   + Lần thứ nhất vào ngày 20/11 để cùng nhà trường chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam.
                  + Lần thứ hai vào trước ngày 15/01 Âm lịch để Tổng kết công tác cuối năm, đề ra phương hướng năm tới. Kết hợp Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng thọ cho các Thầy Cô có độ tuổi từ : 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi trở lên.
 
          II. Danh sách Hội viên                                                                 
 
S
TT
 
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Dương Đình Khải
1936
 
2
Đỗ Vựng
1938
 
3
Đặng Quốc Cường
1951
 
4
Lê Hải Đăng
1953
 
5
Nguyễn Thị Thiện
1951
 
6
Vũ Thị Phương
1958
 
7
Nguyễn Thị Hiệp
1952
 
8
Nguyễn Thị Kim
1952
 
9
Cao Anh Tình
1953
 
10
Nguyễn Duy Quang
1953
 
11
Mai Thị Hạnh
1959
 
12
Lê Thị Hòa Lan
1960
 
13
Phạm Văn Huệ
1960
 
14
Lê Thị Vụ
1959
 
15
Nguyễn Thị Hạnh A
1959
 
16
Nguyễn Thị Thêm
1961
 
17
Lưu Đức Lâm
1960
 
18
Nguyễn Văn Hòe
1961
 
19
Tạ Duy Quang
1962
 
20
Lê Văn Định
1961
 
21
Bùi Nguyên Tiến
1960
 
 
                                                                                                            BAN CHẤP HÀNH HỘI

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?